در حال بارگذاری...

جامع ترین وب سایت املاک قم و دیگر شهرهای ایران

025-31884

info@aamlak.com

صدور عدم خلافی

پایان کار چیست؟

.پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتی که ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشید، شهرداری و یا سازمان متولی امر مدرکی تحت عنوان "پایان کار" به شما می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند. پایان کار یکی از مهمترین مدارکی است که یک ساختمان دارد و در آن کاربری ملک مشخص می شود

وقتی خونه ای ساخته میشه حالا چه برای استفاده شخصی چه برای فروش، باید برای ملک پایانکار گرفته بشه تا مالک بتونه واحدهارو به نام خودش یا مالکین جدید سند بزنه. در واقع بدون پایانکار مالکیت فرد هم زیر سواله و قانونا نمیتونه به دیگران ملک رو بفروشه. که در این حالت معمولا واحد هایی که خلافی دارند و پایانکار ندارند به اجبار واحد هارو به صورت وکالتی با قیمت خیلی پایین تر از عرف منطقه میفروشن که ریسک زیادی هم برای خریدار به دنبال داره.

 

:مراحل اخذ پایان کار ساختمان چیست

 

1- ارائه مدارک لازم: كارت شناسايی، فيش نوسازی سال جاری
2- تكميل فرم مربوطه جهت پايان ساختمان توسط مهندس ناظر
3- مراجعه به واحد بایگانی و دریافت پرونده، اخذ نوبت بازديدملک، توسط مالک
4- بازديد توسط مامور فني شهرداری و ارائه گزارش
5- بررسي گزارش مامور فني توسط مسئول فنی و شهرسازي صدور دستور محاسبه
6- كنترل زير بنا توسط محاسب با توجه به گزارش مامور فني و سابقه (پروانه ساختمان) از نظر اضافه متراژ و كسري پاركينگ
7- درصورت تائيد محاسب مجددا بررسی مسئول شهرسازی و درصورت نياز، رضايت مجاورين و يا بر طرف نمودن موارد خلاف از قبيل مشرف بودن نسبت به مجاورين ، اضافه ارتفاع ، اضافه قدپاي طرفين جهت صدور تائيد پايان ساختمان تبصره : در صورتیكه ساختمان اضافه بنای مازاد بر پروانه ساختمان داشته باشد ارسال به كمسيون ماده صد و پس از تعيين شدن جريمه و يا صدور راي رفع خلاف بقيه مراحل اجرا مي گردد.
8- تهيه پيش نويس پايان ساختمان (واحد تشكيل پرونده)
9- تكميل برگ گواهی پايان ساختمان در پروانه ساختمان
10- امضا توسط معاون شهرسازی - شهردار (معاون مالي – اداری) - محاسب – پيش نويس گيرنده
11- ممهور شدن به مهر،شماره و تاریخ شهرداری توسط دبير خانه

Image00081